Ikki Tousen poster: Shimei Ryomou

Ikki Tousen poster: Shimei Ryomou


Price: £4.00
 

High quality offset printing on laminated 170g paper.
Measure 52x38 cm approx.